เสริมคอก เสริมแหนบ เปลี่ยนสี ถอดกรง ติดตู้ทึบ

กรณีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถตาม พรบ.ขนส่ง ต้องยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อนายทะเบียนก่อน โดยชำระค่าคำขอ 20.- บาท เมื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงตังรถแล้วจึงนำรถเข้าตรวจสภาพ โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ แต่หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าปรับตามมาตรา 78 และมาตรา 149 เป็นเงิน 2,000.-ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะต้องไม่กระทบกับระบบบังคับเลี้ยว

- กรณีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถตาม พรบ.รถยนต์ ต้องยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพในคราวเดียวกัน โดยชำระค่าคำขอ 5.- ค่าแก้ไขสาระสำคัญ 50.- และค่าตรวจสภาพ 50.- โดยเจ้าของรถต้องแจ้งการเปลี่ยนสีรถต่อนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนสีรถนั้น หากเกินกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามมาตรา 13 เป็นเงิน 200.- บาท

 

หากลูกค้าต้องการ แจ้งติดตั้งคอกสเตนเลส แจ้งเปลี่ยสีรถยนต์ แจ้งเสริมแหนบ แจ้งติดคอก เสริมกรงข้างรถ ติดตู้ทึบ เรามีบริการ รับเอกสาร ทำแทนท่านได้เลย โดยท่านไม่ต้องทำอะไร แค่รออยุ่ที่บ้าน เรามีบริการเรียกวิน เรียกแกร๊ป ไปรับเอกสารที่บ้านท่าน (เฉพาะ กทม.) ต่างจังหวัดส่ง ปณ.ให้เรา

ท่านไม่ต้องทำอะไร เราทำให้ทุกอย่าง นั่งรอที่บ้าน
ค่าบริการรวมทุกอย่าง  3,500บาท/คัน

 

บริการถึงบ้าน

 

 

โทรสอบถามการผ่อนประกันรถยนต์

แชทไลน์สอบถามการผ่อนประกันรถยนต์

 

 

 

ADD LINE SCAN OR CLICK PIC
add LINE

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนรถบรรทุกป้ายเหลือง